Växande och avtagande funktioner

Funktionen f och dess förstaderivata ger ett mått på funktionskurvans lutning. Följande gäller.

  • Växande funktion: I ett intervall där f är växande är f´ \geq 0. Notera att punkter där f´=0 är både växande och avtagande.
  • Strängt växande funktion: I ett intervall där f är strängt växande är f´ > 0.
  • Avtagande funktion: I ett intervall där f är avtagande är f´ \leq 0. Samma gällande att f´=0 både är vaxande och avtagande gäller här..
  • Strängt avtagande funktion:I ett intervall där f är strängt avtagande är f´ < 0.
Kurvan till funktion y=f(x)

Betrakta bilden ovan där kurvan till y=f(x) är utritad i ett koordinatsystem.

I intervallet a<x<b är funktionen strängt växande. Det gäller även att den är växande.

I intervallet b \leq x \leq c är funktionen växande. “Endast” växande då derivatan i x = c är f´(x) = 0 . I punkten med koordinaterna (c, f(c) ) har vi en så kallad maximipunkt.

I intervallet c \leq x \leq d är funktionen avtagande. “Endast” avtagande då derivatan i x = c är f´(x) = 0 .

I intervallet d<x<e är funktionen strängt avtagande. Det gäller även att den är avtagande.

Navigation