Om sidan

Den här sidan är ett projekt som har skrivits för att definiera ett antal av analysens begrepp som rör derivata. Artiklarna är inte skrivna för att förenkla begreppen, mer för att definiera dem så tydligt som möjligt.

Artiklarna skrivs framförallt av ett egenintresse av matematik och matematisk vetenskap.

Kontakta mig om du har några frågor!

Navigation